Ungdom i alderen 16–19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye.

Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å få behandling tidlig. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i denne aldersgruppen vurderer å vaksinere seg mot meningokokk type A, C, W og Y (med éndose-vaksinene Menveo eller Meningicoccvaksine).

Meningokokk er også en infeksjon som kan forårsake lungebetennelse. Det anbefales derfor at mennesker som er i risikosone for å få alvorlig forløp av lungebetennelse, tar denne vaksinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *