PDT, forkortelse for fotodynamisk terapi, og brukes til å behandle:

Aktiniske keratoser: som kan være et forstadium til plateepitelkreft. Det er små celleforandringer i huden som skyldes at huden har vært utsatt for ultrafiolett (UV) lys over lengre tid. Endringene oppstår først og fremst på solutsatte områder av huden og er rødlige med små, harde skjelldannelser. 

Basalcellekreft: som er den vanligste form for hudkreft. Den er en fredelig form for hudkreft da den, i motsetning til plateepitelkreft, kun vokser langsomt lokalt i huden og ikke sprer seg til andre steder i kroppen. Basalcellekreft ødelegger huden og vevet rundt.

Bowens sykdom: som oppstår i hudens øverste lag og kalles også plateepitelkreft in situ. Eksponering for UV-stråler er en viktig årsak til sykdommen. Som oftest oppstår derfor Bowens sykdom i ansiktet, på den hårløse delen av hodet eller på håndbaken. Den manifesterer seg som en voksende hudfarget til rød eksemflekk, eventuelt dekket av skjell.

Våre hudleger har lang erfaring i bruk av PDT, til konkurransedyktige priser. Hos oss får du time raskt, og kan sette i gang behandlingen med en gang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *