Tannverk og Visdomstenner

September 20, 2020 0 Comments 0 tags

Tannverk: Tannverk er veldig ubehagelig og noe mange opplever. Man føler seg handlingslammet og spiser smertestillende i håp om at det skal forsvinne. Tannpine forsvinner dessverre ikke av seg selv.

PDT (Fotodynamisk terapi)

September 19, 2020 0 Comments 0 tags

PDT, forkortelse for fotodynamisk terapi, og brukes til å behandle: Aktiniske keratoser: som kan være et forstadium til plateepitelkreft. Det er små celleforandringer i huden som skyldes at huden har

Hudinfeksjon og parasitter (orm/skabb)

September 19, 2020 0 Comments 0 tags

Skabb er en liten midd som smitter via hudkontakt mellom mennesker. Man får kløende utslett som er svært ubehagelig. Disse små dyrene kan du ikke se på hudoverflaten, men det