Vi tilbyr et stort utvalg av  tjenester! Velg en time som passer best for deg.

Allsidig helse er viktig. Hos oss på Vi kan helse -Metro legesenter hjelper vi deg med ulike problemstillinger. Vi tilbyr både allmennleger, spesialiser innenfor ulike fagfelt og til og med tannleger. Vi er opptatt av samarbeid og god kommunikasjon. Her samarbeider legene og tannlegene på tvers av ulike fagfelt. Vi løser dine problemstillinger på best mulig måte og gir deg den beste servicen vi kan. Vi er her for deg. Vi kan helse – vi hjelper deg!

Prisliste gynekolog

Konsultasjon hos gynekolog

1645

Pakke på 3 gynekologtimer

3890

Pakke på 5 gynekologtimer

5240

Brukes innenfor 1 år

Minnepenn /sms ultralydbilder

240

Rutinekontroll (for registrerte innkallingspasienter)

1300

Mirena hormonspiral / Levosert hormonspiral

1600/1250

Nova T/ Flexi T kobberspiral

800

Urin HCG (graviditetstest)

250

Pipelleprøve

250

Kirurgisk inngrep

670

Hycosy (kontrastundersøkelse av eggledere)

3000