PDT (Fotodynamisk terapi)

September 19, 2020 0 Comments 0 tags

PDT, forkortelse for fotodynamisk terapi, og brukes til å behandle: Aktiniske keratoser: som kan være et forstadium til plateepitelkreft. Det er små celleforandringer i huden som skyldes at huden har

Hudinfeksjon og parasitter (orm/skabb)

September 19, 2020 0 Comments 0 tags

Skabb er en liten midd som smitter via hudkontakt mellom mennesker. Man får kløende utslett som er svært ubehagelig. Disse små dyrene kan du ikke se på hudoverflaten, men det

Vortebehandling

September 16, 2020 0 Comments 0 tags

Behandling av vorter gjøres mye av våre hudleger. Man regner med at så mange som 7-10% av befolkningen har vorter. Vorter i seg selv er ikke farlige, men de kan

Føflekker

September 16, 2020 0 Comments 0 tags

Føflekkontroll: Vi tilbyr raskt diagnose, behandling, oppfølging og fjerning av føflekker, føflekkreft, hudutvekster og hudforandringer. Våre leger bruker dermatoskop som forstørrer føflekken. En vil da kunne avdekke hvem som er

Eksem

September 16, 2020 0 Comments 0 tags

Eksem er en plagsom tilstand i huden som ofte gir kløe eller brennende følelse. Eksem er en form for inflammasjon i huden, som forårsakes av en nedsatt barrierefunksjon, og som

Hudlege

September 16, 2020 0 Comments 0 tags

Hudlege på Lørenskog Våre hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer.    Det er kort ventetid, og henvisning er ikke nødvendig.  Vi utfører nøye undersøkelser og diagnostiserer dine hudproblemer og