Mange sliter med å få barn. Det kan ha årsaker som endometriose, PCOS, tette eggledere, eller det kan være mannen som er grunnen. Dette utreder våre gynekologer, som har lang erfaring med svangerskapsoppfølging, kvinnehelse, gyn.poliklinikk og føde.
Par som ikke kan hjelpes av vår gynekolog, vil bli henvist videre til for eksempel IVF.
Å prøve i for lang tid uten oppfølging, er ofte en følelsesmessig påkjenning. Bestill time for hjelp og oppfølging i dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *