– for alle kvinnelige kreftsykdommer.

Etterkontroll livmorhalskreft hos Vi Kan Helse:

Vi ønsker å tilby våre pasienter kontroller utover de kontrollene som tilbys i den offentlige helsetjenesten, om du ønsker det som en ekstra kontroll- eller som kontroll etter de fem første årene. Vi tilbyr kontroller for de som har hatt vulvakreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft eller egglederkreft.

Samtidig tilbyr vi oppfølging av premaligne lidelser på livmorhalsen, vurdering av senskader- og primær diagnostikk av alle lesjoner, svulster, og utvekster i underlivet.

Det er viktig for deg at du føler en trygg, grundig og tett oppfølging. For oss er det like viktig at du opplever nettopp dette. Du vil bli kjent med våre spesialister og de gjør alt for at du skal føle deg trygg til enhver tid. Du vil selv kunne oppleve vår erfaring og ekspertise – der du er 100% i fokus.

Etterbehandling livmorhalskreft

En grundig og tett oppfølging av etterbehandling av kreft, er en viktig del av hele prosessen mot en friskmelding. For forebygging av ulike krefttyper anbefaler vi rutinekontroll der våre gynekologer utfører vanlig sjekk på pasienter i alle aldre.

Hver enkelt person og kvinne blir alltid vurdert individuelt. Det er viktig at du vil bli tilbudt etterkontroll etter kreftbehandling i forhold til din egen totalsituasjon.

Hva er livmorhalskreft?

Den fjerde mest vanlige kreftform blant kvinner den dag i dag. Den kjente årsaken til utvikling av livmorhalskreft er humant papillomavirus eller HPV virus, som fører til celleforandringer i livmorhalsen.

Hvor fort utvikler livmorhalskreft seg?

Utvikling av livmorhalskreft er ulikt fra person til person. Kreftformen livmorhalskreft deles inn i ulike stadier, dette avhenger av utbredelsen av sykdommen.

Omtrent halvparten av tilfellene befinner seg på stadium I der kreftsvulsten fortsatt begrenser seg til livmorhalsen (les mer om livmorhalskreft på NHI.no).

Hvordan oppdage livmorhalskreft?

På et tidlig stadium gir livmorhalskreft ofte ingen eller få symptomer. Heldigvis finnes det noen tiltak som man kan iverksette for å minske risikoen for utvikling. Å sjekke seg gjennom kontroller for livmorhalskreft er anbefalt for å oppdage sykdommen tidlig.

Et spørsmål vi ofte får er “hvor ofte bør man sjekke seg for livmorhalskreft?”. Kreftregisterets livmorhalsprogram minner alle kvinner mellom 25 år og 69 år på livmorhalsprøve. Dette betyr ikke at man ikke bør ta prøver dersom man er under 25 år. Som tidligere nevnt, dersom dette oppdages tidlig, kan det resultere i en enklere behandling med resultater.

Bred erfaring med kreftbehandling og oppfølging

Disse kontrollene utføres av vår professor i gynekologi, Pavol Zubor. Han har bred erfaring på området, og jobber til daglig med dette på OUS.

Du vil oppleve et hyggelig møte, grundig undersøkelse og samtale med vår spesialist- som har erfaring både med selve kreftbehandlingen og med oppfølgingen i etterkant.

Kort om det offentlige tilbudet:

Etterkontroller utføres ifølge retningslinjer de første fem årene etter avsluttet behandling, både etter kirurgisk behandling eller cellegiftbehandling. Det betyr hver 3. måned i første to årene, og hver 6.måned de neste tre årene.

Hvordan bestille kontroll hos oss, og hva det koster:

Dersom du ønsker å få en vurdering, kontroll eller oppfølging hos oss, bestiller du en ordinær konsultasjon hos gynekolog Pavol Zubor, og spesifiserer i emnefeltet (eller oppgir på telefon) at det dreier seg om etterkontroll etter kreft. En ordinær konsultasjon koster 1545 kr + eventuelle tillegg for spesielle prøver etc.

Fullstendig prisliste finnes her: https://vikanhelse.no/prisliste-for-gynekologi/

Velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *