Medisinske injeksjoner, fillers og leppefillers

May 25, 2021 0 Comments 0 tags

I 20 årene eldes huden intenst. Allerede fra 25 års alder begynner kollagenproduksjonen i huden å reduseres.  Huden er mer gummiaktig over ansiktet og mister etterhvert sin elastisitet og tykkelse.